... wat bedoelt ‘ie eigenlijk?
... kan dat niet wat eenvoudiger verteld worden? ... ingewikkelde taal in eenvoudige woorden! ... een beetje hulp is erg welkom :-)


123JD_AdresBlock

SCHENKEN OP PAPIER

Schenken op papier, ideaal om erfbelasting te besparen maar laat u goed informeren, want er zitten echt wel wat haken en ogen aan. Het is echt helemaal afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

‘STEEN’RIJK
Het schenken van geld, van vermogen, kan op verschillende manieren. Als uw vermogen op een bankrekening staat, dan kunt u het gewenste geldbedrag relatief makkelijk overmaken. De ontvanger dient wel schenkbelasting te betalen over het meerdere van het door de wet vrijgestelde bedrag.
De belasting vrijstellingen liggen tussen de € 2.207 – € 661.329.

Het kan ook zijn dat u uw geld toch liever op uw bankrekening wilt laten staan, bijvoorbeeld voor onverwachte toekomstige kosten of uitgaven. Of: misschien zit bij u het vermogen in uw huis, in de stenen, u bent zogezegd “steenrijk”. Dan heeft u een mooie optie: schenken op papier.

ERFBELASTING BESPAREN
Wanneer men wenst te gaan schenken om erfbelasting te besparen wordt er vaak gebruik gemaakt van een schenking op papier.

HOE WERKT SCHENKEN OP PAPIER
Als u gaat schenken op papier, blijft het geschonken bedrag wel gewoon bij de schenker. Het geschonken bedrag staat dus gewoon op uw bankrekening, of het zit ‘in de stenen’, en u mag het ook gewoon spenderen. De schenking op papier is eigenlijk niets meer dan een belofte, dat wanneer de schenker overlijdt de kinderen een bedrag tegoed hebben. Dit bedrag wordt dan niet meer belast met erfbelasting. Even voor de duidelijkheid:  Indien bijna al uw vermogen in een woning zit, kan er dus ook geschonken worden. U hoeft dus niet te kunnen beschikken over deze gelden.

NOTARIËLE AKTE
De schenking op papier betreft een notariële akte.
U maakt dus bij elke schenking kosten voor het opstellen van een akte door de notaris.

6% RENTE BETALEN AAN DE BEGIFTIGDE(N)
De wetgever heeft verder bepaald, dat over het bedrag wat wordt geschonken, maar liefst 6% rente dient te worden voldaan aan de begiftigde(n). De hoogte van deze rente is niet onderhandelbaar. Het bedrag van 6% per jaar dient feitelijk te worden overgeboekt naar de begiftigde(n).

Even een rekenvoorbeeld:
Het bedrag dat jaarlijks belastingvrij aan een kind mag worden geschonken ligt in 2020 op € 5.515.

Zou er nu vijf jaar lang geschonken worden aan twee kinderen, dan krijgen zij uit de nalatenschap samen in totaal € 55.150 belastingvrij uitgekeerd bij het overlijden van de langstlevende ouder.
Over dit bedrag zou anders in het hoogste tarief: 20% aan erfbelasting worden geheven.

De besparing door deze schenking op papier is dus maar liefst € 11.030 per persoon.

SCHENKEN EN DE WLZ
In verband met de Wet Langdurige Zorg is de schenking op papier echt een uitkomst.
Over de geldbedragen die op papier worden geschonken kan namelijk worden bepaald, dat deze niet onder de reikwijdte vallen van de Wet Langdurige Zorg. Wanneer de langstlevende ouder dus naar een verzorgingshuis/verpleegtehuis gaat, kan worden voorkomen dat er een (te) hoge bijdrage moet worden betaald.

SCHENKEN EN DE INKOMSTENBELASTING
Door het schenken op papier blijft het vermogen bij de schenker (nogmaals: de schenker kan hier gewoon alles mee doen). Voor de inkomstenbelasting echter is dit bedrag feitelijk weggegeven en weer terug geleend, waardoor er een schuld is ontstaan. Over deze “schuld” moet een rentevergoeding worden voldaan. Voor de schenker (doorgaans de persoon met het meeste vermogen) wordt het geschonken bedrag op papier niet meegeteld als vermogen in box 3. Daarnaast moet de schenker jaarlijks een bedrag aan rente betalen (6%), welk bedrag ook weer uit het vermogen van de schenker gaat en waarover dus ook geen belasting wordt betaald.

Een nadeel voor de inkomstenbelasting kan zijn, dat het geschonken vermogen bij de kinderen wordt belast, maar wanneer zij nog niet veel vermogen hebben zal het bij hen ook vallen binnen de vrijstelling (2020: € 30.846)) Wanneer de kinderen zelf al wel (meer) vermogen hebben kan dit alsnog een mooi voordeel opleveren, omdat zij volledig worden gecompenseerd door de 6% rentevergoeding.

HANDIGE TIPS
Er zijn wel een aantal handige tips waarover 123 Juridische Dienstverlening u tijdens een gesprek kan informeren als u het ‘schenken op papier’ wilt gaan opstarten.

Neem contact op voor meer informatie en advies