... wat bedoelt ‘ie eigenlijk?
... kan dat niet wat eenvoudiger verteld worden? ... ingewikkelde taal in eenvoudige woorden! ... een beetje hulp is erg welkom :-)


123JD_AdresBlock

WET LANGDURIGE ZORG (WLZ)

De Wet Langdurige Zorg kan er voor zorgen dat u moet interen op uw zuur verdiende en bij elkaar gesprokkelde spaargeld en dat uw vermogen naar de zorginstelling/overheid gaat in plaats van alvast naar bijvoorbeeld uw kinderen.

EIGEN BIJDRAGE
Per 1 januari 2015 bestaat de Wet Langdurige Zorg, deze wet is voortgekomen uit de toenmalige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).  De Wet Langdurige Zorg biedt een beperktere dekking. Voor de langdurige zorg wordt een eigen bijdrage gerekend. De hoge bijdrage hiervan kan oplopen tot maximaal € 2.419,40 (cijfers 2020). De WLZ gaat voor deze eigen bijdrage uit van de hoogte van uw inkomen, maar neemt hiernaast óók een percentage van uw vermogen (Box 3).

De bijtelling van dit percentage van uw vermogen bij uw maandelijks vaste inkomen zorgt voor een veel hoger inkomen dan u feitelijk heeft, waardoor de eigen bijdrage vaak hoger uitkomt dan uw eigenlijke inkomen. Het gevolg hiervan is dat men dus vaak gaat interen op het vermogen en dus ook op de erfdelen/vorderingen die de kinderen hebben verkregen na het overlijden van hun eerste ouder.
En hier heeft u al erfbelasting over betaald! Een grote ergernis die u eenvoudig KUNT VOORKOMEN!

INTEREN OP UW SPAARGELD VOORKÓMEN
Om te voorkómen dat de kindsdelen (waarover u dus al erfbelasting heeft betaald) worden opgesoupeerd kan er in een testament  een beschermingsclausule worden opgenomen. In het testament wordt dan opgenomen dat de kindsdelen uit de nalatenschap van hun overleden ouder bij opname van de langstlevende partner in een verzorgingstehuis, waarop de WLZ van toepassing is, opeisbaar worden. Hierdoor kunnen deze erfdelen niet langer worden meegenomen in de berekening van de eigen bijdrage voor de WLZ.

Helaas kan er in het testament verder niets worden opgenomen om deze eigen bijdrage te verkleinen.

VERDERE MOGELIJKHEDEN OM BELASTING TE BESPAREN
Verdere mogelijkheden zijn slechts mogelijk in het levenstestament (zie hiervoor het hoofdstuk Levenstestament).

Door een samenspel van testament en levenstestament kan veel WLZ leed worden voorkomen, maar wat vaak wordt vergeten is dat de renteovereenkomst hierin ook een grote rol kan spelen.

WENST U MEER INFORMATIE?
Zullen we samen eens kijken naar uw persoonlijke situatie?