... wat bedoelt ‘ie eigenlijk?
... kan dat niet wat eenvoudiger verteld worden? ... ingewikkelde taal in eenvoudige woorden! ... een beetje hulp is erg welkom :-)


123JD_AdresBlock

VERKLARING VAN ERFRECHT

Een verklaring van erfrecht dient te worden opgesteld om de nalatenschap van een overledene te kunnen afwikkelen. Er komt meer bij kijken dan u in eerste instantie denkt!

AFWIKKELING VAN EEN ERFENIS
Een verklaring van erfrecht en/of een verklaring van executele dient te worden opgesteld om de erfenis, de nalatenschap van een overledene te kunnen afwikkelen en bijvoorbeeld de gelden bij de bank(en) te kunnen opvragen. Echter ook om bijvoorbeeld een woning te kunnen verkopen. Om deze akte te kunnen laten opmaken dienen de erfgenamen zich uit te spreken OF zij en HOE zij de erfenis willen aanvaarden.

AANVAARDEN VAN DE ERFENIS
U heeft als erfgenaam in principe drie manieren om de nalatenschap te aanvaarden:

  1. Zuiver aanvaarden

Hiermee aanvaardt u zowel de bezittingen als de schulden van de nalatenschap. Indien er meer schulden dan bezittingen zijn, bent u met het eigen vermogen aansprakelijk voor deze schulden.

  1. Verwerpen

U bent dan géén erfgenaam. Door de verwerping kunt u geen aanspraak meer maken op de nalatenschap, ook niet als later blijkt dat de nalatenschap een positief saldo heeft. (De kinderen van de verwerper erven overigens vaak in de plaats van de verwerper)

  1. Beneficiair aanvaarden

U bent niet met uw eigen vermogen aansprakelijk voor een negatief saldo van de nalatenschap. Hier geldt dat u zich niet als erfgenaam gedragen mag hebben.

UITGEBREIDE VOORLICHTING IS VAN GROOT BELANG
Een notaris verklaart in een verklaring van erfrecht wie de erfgenamen van een overledene zijn en wie er precies over de nalatenschap mag beschikken. Dit kan de gevolmachtigde uit het levenstestament  zijn of de persoon die als executeur vernoemd staat in het testament.

Bij veruit de meeste notariskantoren wordt een verklaring van erfrecht afgegeven en wordt daarna de erfgenaam aan zijn/haar lot overgelaten.

In testamenten staan echter vaak allerlei clausules, waarvan moet worden aangegeven of deze wel of niet worden aangewend. Wanneer hier niets mee wordt gedaan, is er vaak véél meer erfbelasting verschuldigd bij het eerste en/of bij het tweede overlijden.

Naast het laten opmaken van de verklaring van erfrecht is het dus van wezenlijk belang dat u ook uitvoering wordt voorgelicht over de verdere bepalingen uit het testament, zoals bijvoorbeeld de uitsluitingsclausule, de rente overeenkomst of ventielclausule, maar ook het opmaken van een boedelbeschrijving en het vaststellen van de wettelijke verdeling.

EXECUTEUR/VOLMACHT
Als er geen testament is of in het testament geen executeur is benoemd, moeten alle erfgenamen steeds gezamenlijk optreden. De praktijk leert dat dit een lastige opgave is en let op: de executeur is hoofdelijk aansprakelijk voor bepaalde zaken. Zie hiervoor ook: nalatenschap afwikkeling. We zien dan ook vaak dat dit helemaal fout loopt en dat de executeur/gevolmachtigde in allerlei valkuilen loopt en hierdoor zelfs hoofdelijk aansprakelijk wordt. Het advies is dan ook meestal om deze taak uit handen te geven aan iemand die hier verstand van heeft. Uiteraard kan dit een notaris zijn, maar die zijn vaak erg duur. Een betere optie is hiervoor een betrouwbaar en professionele organisatie te vinden met kennis en expertise hierin: 123 Juridische Dienstverlening helpt u hiermee en is u graag van dienst!

MEER WETEN?
Laat u alstublieft goed voorlichten!