... wat bedoelt ‘ie eigenlijk?
... kan dat niet wat eenvoudiger verteld worden? ... ingewikkelde taal in eenvoudige woorden! ... een beetje hulp is erg welkom :-)


123JD_AdresBlock

NALATENSCHAP AFWIKKELING /
HET AFWIKKELEN VAN EEN ERFENIS

Als iemand overlijdt dienen er veel zaken geregeld te worden. In de praktijk zien we dat ‘om kosten te besparen’ zaken en bepaalde acties vooruit worden geschoven en uiteindelijk worden vergeten. Dit kost u uiteindelijk (veel) geld!

WAAR AAN TE DENKEN?
Na een overlijden dienen er op korte termijn erg veel financiële en administratieve zaken geregeld worden. Denk hierbij aan het opzeggen van abonnementen en verzekeringen, aangifte doen van Inkomsten- en Erfbelasting, het regelen van bankzaken en het ontruimen en eventueel verkopen van een woning.

JURIDISCHE INHOUD, CLAUSULES, VORDERINGEN
De afwikkeling van een erfenis, een nalatenschap is niet eenvoudig. Heeft u een testament, dan dient er precies te worden gekeken naar de juridische inhoud en naar de vaak lastig te begrijpen clausules. Misschien zijn er nog vorderingen uit vorige nalatenschappen, hoe zit het met de erfbelasting en zijn er eventueel schenkingen op papier gedaan? Wat staat er bepaald in een eventueel levenstestament?

“HET KOMT WEL EEN KEER” KOST U UITEINDELIJK (VEEL) GELD
Naast dat een afwikkeling na overlijden dus heel lastig is, kost het vaak ook erg veel tijd.

In de praktijk zien we vaak dat men om kosten te besparen dingen vooruit schuift en dat belangrijke zaken aansluitend zelfs helemaal worden vergeten. Dit leidt dan eigenlijk altijd tot het moeten betalen van een hoge(re) erfbelasting, tot hoge(re) inkomstenbelasting, tot het vergeten van aftrekposten in de aangifte, hoofdelijke aansprakelijkheid, etc.

EXECUTEUR, GEVOLMACHTIGDE, VEREFFENAAR
Wettelijk gezien zijn er verschillende manieren om de nalatenschap af te wikkelen, namelijk:

  1.  als executeur, benoemd in een testament;

Wanneer u bent benoemd tot executeur heeft u vaak een in het testament duidelijk omschreven taak. De wet verbindt hieraan echter ook diverse verplichtingen en zelfs bepaalde aansprakelijkheden…

  1. – als gevolmachtigde van de erfgenamen;

Wanneer er geen testament is of er is geen executeursbenoeming in het testament opgenomen, dienen alle erfgenamen de nalatenschap tezamen af te wikkelen. Uit praktische beweegredenen wordt vaak één iemand aangewezen om namens de rest alles te regelen. Deze persoon dient eigenlijk net als de executeur de nalatenschap af te wikkelen, echter: hij/zij heeft niet de status van executeur, waardoor sommige deuren simpelweg gesloten blijven…

  1. – als vereffenaar

Wanneer één van de erfgenamen de nalatenschap beneficiair aanvaardt worden alle erfgenamen direct vereffenbaar en dienen zij de nalatenschap via allemaal formele regels en via de rechtbank af te wikkelen. Deze procedure duurt erg lang en is doorgaans erg kostbaar.

HOOFDELIJK AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD
Is één van bovenstaande situaties op u van toepassing en loopt u liever niet het risico hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld?

ZEKERHEID VOOR ALLES
Wenst u zeker te zijn van een optimale werking van het testament en andere fiscale clausules?

HULP GEWENST?
Heeft u hulp nodig bij de afwikkeling van een nalatenschap?

Is uw dierbare overleden en weet u zich geen raad wat precies te doen?

Neem dan contact op voor een geheel vrijblijvende en kosteloos gesprek.